Du er her:>Værdier
Værdier2018-08-15T10:45:42+00:00

Stainagaards Værdigrundlag

Værdigrundlaget er et udtryk for de holdninger, og det menneskesyn, som vi har på Staingaard. De ligger til grund for vores overvejelser og handlinger i hverdagen. Værdigrundlaget drøftes løbende til personalemøder, temadage, gruppemøder, kvalitetsmøder og de debatter kan give anledning til ændringer i værdigrundlaget.

Stainagaards værdigrundlag gælder for både beboere, medarbejdere og ledelse.

Eksempler på, hvordan værdierne kommer til udtryk i praksis

Som medarbejdere vægter vi i relationen til beboerne at mødes på en åben og ligeværdig måde, med hensyntagen til de skrøbeligheder, man har som følge af psykiske problemer. Ved møder omkring udviklingsplanen, hjælper vi beboerne til at sætte sig de mål, der er betydningsfulde for den enkelte og støtter dem i at få succes med de aktiviteter, de vælger hver især. Vi tror på, at vi motiverer beboere til forandring ved at acceptere deres livssyn og opfattelse af, hvad der er værdifuldt indhold i livet. Vi ser vanskeligheder som muligheder for information og vækst.
På samme måde lægger vi i mødet medarbejderne imellem vægt på den åbne og ligeværdig udveksling. Dette kommer konkret til udtryk både i hverdagen og i forbindelse med den månedlige, fælles supervision, hvor svære og til tider meget personlige problemstillinger ofte tages op. Vi ser vanskeligheder i arbejdsrelationen som muligheder for information og vækst, og søger at støtte hinanden i svære perioder. Vi tror på, at problemer skal tages i opløbet og løses bedst i fællesskab, og derfor vægter vi åbenhed og ærlighed højt og derfor er personalemøder såvel som supervision noget vi prioriterer højt. Vi taler altid positivt og tillidsfuldt om kollegaer i kommunikationen med beboerne.

I beboergruppen taler vi om relationerne og miljøet i huset på blandt andet træningsplansmøder og husmøder og forsøger således at forstå og respektere hinandens og egne svagheder og finde ud af, hvordan vi bedst tager hensyn til hinanden i hverdagen. Vi tilrettelægger de forskellige opgaver i huset ud fra, hvem der er gode til hvad, og hvem der har lyst til hvad og hjælper hinanden. Alle beboere på Stainagaard er med til at lave deres egen udviklingsplan, der tager udgangspunkt i beboernes ønsker for eget liv.

Vi er værdifulde hver for sig og som fællesskab, og vi behandler hinandens udtryk i verden med venlighed, respekt og omsorg.

Senest opdateret juni 2018

Stainagaards værdigrundlag og menneskesyn

  • Stainagaard har et grundlæggende humanistisk menneskesyn
  • Vi ønsker at arbejde med os selv, og vi er modige nok til at erkende og arbejde med egne svagheder.
  • Vi vil arbejde med vores relationer indbyrdes. Vi tror på at åbenhed, ærlighed og gensidig omsorg giver det bedste forhold imellem beboere, medarbejdere og ledelse både internt i de forskellige grupper og grupperne imellem.
  • Vi er loyale overfor hinanden og stedet. Vi bruger hinandens forskellige kompetencer og ressourcer i hverdagen
  • For medarbejderne gælder det, at vigtige beslutninger træffes i samråd med ledelse og kolleger. For beboere gælder det, at beslutninger, der påvirker de andre beboere eller medarbejdere træffes i samråd med beboere, medarbejdere og ledelse.
  • Vi tror på, at vi alle gør vores bedste ud fra de resurser, vi har. Vi har tillid til hinanden og bakker hinanden op.

 Vi mener at:

  • Et livs værdi kan kun vurderes af den, hvis liv det er, og som lever det.
  • Velvære er at sætte sig mål indefra og arbejde på at realisere dem.
  • Vi er værdifulde hver for sig og som fællesskab, og vi behandler hinandens udtryk i verden med venlighed, respekt og omsorg